Personalet

På Kaptajngården medbringer hver især egne erfaringer fra livet - det giver en styrke, forskellighed og robusthed i personalegruppen.

Kaptajngården tilbyder voksne, der....

 • Inddrager børnene som en ansvarlig part på Kaptajngården og gør dem følsomme overfor andre.
 • Med nærvær og indsigt gør børnene tilværelsesvidende.
 • Er tydelige, viser personlige grænser og dermed er i stand til at bevare egen integritet.
 • Ikke omklamrer børnene, men ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Giver plads til at tænke tanker, reflektere og handle.
 • Tør være i konflikten og tage ansvar for den.
 • Engagerer og inddrager sig, for derved at placere sig tydeligt på Kaptajngården.
 • Ved, hvad børn har brug for, så børnene ved, hvad de har lyst til.
 • Ikke godkender, men anerkender børnene. Værdsætter og ikke værdisætter dem.
 • I samarbejde med børnene udarbejder relative regler.
 • Med omsorg og ansvar lader børnene i Kaptajngårdens barndomsland spire og gro.

Herunder kan du se alle ansatte på Kaptajngården:

Allan
Leder
37 timer/uge
Telefon: 72 53 44 11
allab@fmk.dk

Berit
Pædagog
37 timer/uge
behon@fmk.dk

 

 

Helle
Pædagog
37 timer/uge
helmi@fmk.dk

Lisbeth
Pædagog
30 timer/uge
beth@fmk.dk

 

 

Birgitte
Pædagogmedhjælper/fleksjob
16 timer/uge
birra@fmk.dk

 

 

Birgit
Pædagogmedhjælper/fleksjob
5 timer/uge

Silja
Pædagogmedhjælper
10 timer/uge
elins@fmk.dk

 

 

Personalets samarbejde

Hvis man vil have en institution hvor børn, forældre og personale stortrives, hvor der er høj faglighed, konstant udvikling og høj kvalitet...tager man en personalegruppe, der kan og vil samarbejde!!! ”putter dem i gryden”, hvor de simrer rundt og udveksler pædagogiske tanker, visioner, mål osv. alt imens institutionens pædagogik udvikles i takt med udviklingen i samfundet. Gryden skal være i kog hele tiden, der må på intet tidspunkt tilsættes gnidninger eller snakken i krogene, da det er elementer, der er direkte ødelæggende for ethvert personalesamarbejde og resulterer i, at det pædagogiske mål og sigte bliver utydeligt.
I vores personalegruppe har vi et godt, udviklende, spændende, sjovt og kvalitativt samarbejde. Vi er meget bevidste om, hvordan vi honorer de krav og forventninger, der bliver stillet os fra forældre, bestyrelse, kommune og stat.

I personalegruppen har vi udarbejdet nedenstående fokuspunkter for de værktøjer, vi skal være i besiddelse af for at kunne udføre et godt stykke pædagogisk arbejde. Vi kalder det: 

 "Kaptajngårds-pædagogens værktøj"

 • Positivt livssyn: Glæde, optimisme, viljestyrke, mod på livet.
 • Engagement: Overfor børn, forældre, kolleger - "brænde" for jobbet.
 • Faglighed og faglig stolthed: Vil udvikle pædagogisk praksis og kvalitet, være en synlig pædagog - også udadtil.

Vores samarbejde bygger på at være hinandens sparringspartnere, udfordre hinanden fagligt og have fokus på at forfølge mål og visioner. Men også at gribe nuet, tilrettelægge og udføre aktiviteter spontant, aflæse børnenes signaler og dermed være i stand til at ”fylde på”, støtte og udvikle hver enkelt barn. Vi har valgt ikke at opdele børnene på ”stuer”. Det betyder, at vi som fagpersoner ”ser hinanden” og bruger hinandens viden og forcer. Ligeledes arbejder vi heller ikke ud fra et stramt tidsstyret skema, hvor alt er planlagt måneder forinden.

Som ansat på Kaptajngården er det tilladt at trække i det "arbejdstøj", der passer til det, fagpersonen vil arbejde med og finder påkrævet for at udvikle børnenes kompetencer. Samtidig skal vi altid have for øje, at vi er rollemodeller for både børn og forældre.

Det er vigtigt, at vi bruger vores fælles viden og intuition samt de faglige og personlige kompetencer, vi hver især besidder.

Vi holder de personalemøder, der er brug for, dog minimum et hver måned og afspadserer disse timer.
På Kaptajngården høre man aldrig sætningen ”nu går jeg ind og holder pause”. Personalet har i løbet af dagen ingen faste pauser, men holder et ”hvil”, når der er brug for det. Hvilket barn i børnehavealderen kan forstå, at den voksne må holde  pause og dermed ikke forstyrres i en halv time?

I hverdagen er det vigtigt for os som personalegruppe, at vi ud over at drøfte og løse de faglige opgaver også levner tid til at få et godt grin - intet giver nemlig mere energi!! Efter arbejdstid og i privat regi mødes vi et par gange om året til en god fest med alt, hvad der sig hører til af god mad og vin.

Ved at arbejde så fleksibelt som muligt og gøre tingene så smidige som muligt samt ved at bruge og udnytte egne ressourcer, opnår vi den for os optimale arbejdsglæde i vores arbejde, hvor vi har ansvar for Danmarks vigtigste råstof, nemlig børnene. Derfor har vi valgt at arbejde på Kaptajngården.