Samarbejde

Kaptajngården samarbejder bredt med dagpleje, skole, de øvrige selvejende institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune samt lokalområdet i Vester Hæsinge og omegn.

Selvejende institutioner

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der fire selvejende institutioner der geografisk er placeret bredt i kommunen (Faaborg, Årslev og Vester Hæsinge)

Alle de selvejende institutioner er selvstændige juridiske enheder – hvilket betyder, at der ikke er tale om fælles ledelse eller områdeledelse, men et udvidet samarbejde på tværs af institutionerne, hvor man udnytter hinandens kompetencer – både ledelsesmæssigt og personalemæssigt.

 

De selvejende institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune er foruden Kaptajngården:

Ringgårdens Børnehave

Årslev Vuggestue og Børnehave

Lundsbjerg Børnehave

Øvrige daginstitutioner

Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner samarbejder på ledelsesplan. Konkret afholdes der ledermøde en gang om måneden. Disse møder er for alle daginstitutionslederne. Her og i netværksgrupper drøftes overordnende tiltag, problemstillinger og så videre.

Lederforrumsmøder er møder, hvor alle ledere på tværs af kommunens institutioner deltager. Mødet er et orienteringsmøde, hvor direktionen sætter dagsordenen.

Kaptajngården er beliggende i landsbyen Vester Hæsinge i den nord-vestlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Du kan læse mere om lokalområdet på hjemmesiden for Vester Hæsinge, Sh. Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup.

Vester Hæsinge er en by med ca. 600 indbyggere, hvor aktive borgere med mange nye tiltag sørger for, at lokalmiljøet er i konstant udvikling. Kaptajngården er derfor en naturlig del af lokalmiljøet. Det giver et usædvanligt godt samvær og samarbejde imellem byens borgere.

Vores mål er at inddrage lokalmiljøet i børnehavens liv. Kaptajngården er derfor en “åben” institution, hvor forældre, søskende, børnenes venner og lokale beboere er velkomne til at aflægge os besøg og deltage i forskellige aktiviteter. 

Kaptajngården nyder godt af besøg ved blandt andet

  • Nabogården, hvor der er køer
  • Maskinstationen
  • Slagteren
  • Skovsøen
  • MDVuns-huset/X-huset
  • Plejehjemmet i Brobyværk
  • Kirken
  • Skov-stykker, vi må benytte

Herudover samarbejder vi med Pædagogseminariet i Jelling om et til to årlige besøg af nye pædagogstuderende.