Vores grundlæggende pædagogik

Kaptajngårdens børn skal kunne opleve det at tilhøre et fællesskab, føle sig respekteret, værdsat for den man er, have indflydelse på beslutninger, der berører dem og tillid til de voksne og børn, der i hverdagen omgiver dem.

Kaptajngårdens kerneopgave består i at sætte og udfylde rammerne for det enkelte barns trivsel og udvikling, i samspil med forældrene.

Værdier på Kaptajngården

 • Barnet i fællesskabet
  Alle er en del af et fællesskab, og fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte. Fællesskabet forudsætter blandt meget andet anerkendelse og accept af individualiteten.
   
 • Læring og udvikling
  Læring og udvikling er altid i centrum. Læring sker gennem veltilrettelagte forløb, hvor relationen mellem teori og praksis er afvejet i forhold til mål, indhold og børnegruppens forudsætninger.
   
 • Engagement, mod, tillid og respekt for børn, forældre og fagpersoner
  Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved engagement, glæde, lyst og mod, eksempelvis til at gå nye veje, til at turde handle og til at give både medspil og modspil.
   
 • Trygge og eksperimenterende læringsmiljøer
  Læringsmiljøet er centralt for barnets trivsel og læring og rummer både tryghed og eksperimenterende pædagogik.
   
 • Dannelse
  Som ansatte på Kaptajngården er vi dannelsesmæssige rollemodeller for børnene.

 

Hvad er et pædagogisk værdiggrundlag, og hvad bruges det til?

Kaptajngårdens pædagogiske værdigrundlag er retningsgivende for, hvad der er vigtigt i den pædagogiske praksis, der hersker på Kaptajngården. Vores pædagogiske værdigrundlag danner rammen for en fælles identitet, når der træffes beslutninger og handles i forhold til pædagogisk praksis. Det pædagogiske værdigrundlag sætter kursen for den pædagogiske kompetenceudvikling i forhold til det enkelte barn. 

 

Vores pædagogiske mål nås ved

 • Voksne, der kan strukturere sig selv i det pædagogiske arbejde med børnene – er tydelige, synlige og engagerede.
 • Mulighed for at reflektere, træffe beslutninger og handle – svarende til det udviklingstrin, barnet befinder sig på.
 • Bred erfaringsdannelse – tætte og varme relationer til andre børn og voksne.
 • Et børnehaveliv, hvor børnene værdsættes og ikke værdisættes og hvor der udvises respekt for ”barndomslandet”, hinandens forskelligheder, aftaler og regler.