Personalets udadrettede virksomhed

Personalets udadrettede virksomhed

Kaptajngården er den første gårdbørnehave af sin art i landet, og derfor har der været fokus på stedet i alle årene. En utraditionel pædagogik og et utraditionelt hus, som slet ikke ligner en børnehave, har gjort mange kolleger i det ganske land nysgerrige. Derfor har vi ikke ligget på den lade side hvad angår fremvisning af gården og fortælle om vores arbejdsmetoder og pædagogiske sigte. Kaptajngården har været med til at sætte gang i mange såvel pædagoghoveder som politikerhoveder. Flere kommuner har besøgt os for senere selv at etablere gårdbørnehaver.

Undervisning og foredrag på seminarier er også en del af den udadrettede virksomhed. Sidegevinsten ved dette arbejde er, at vi på Kaptajngården ikke får lov at falde i søvn, men til stadighed skal være bevidste om den pædagogiske praksis, der finder sted samt være i stand til at justere denne, således at vi sikrer målretningen.

Vi mener, det er vigtigt, at vi som pædagoger er åbne og parate til at vise vores institution frem og fortælle om, hvordan vi arbejder og dele de erfaringer, vi har høstet. På den måde kan vi bidrage, så pædagoger i andre institutioner kan reflektere over og forhåbentlig få gavn af vores pædagogiske erfaringer. 

 

Får og kunst

At finde en passende vædder til bedækning af fårene er ikke svært, når man "bor" på landet og har en fåreavler i nærheden, dog må vi ind i mellem på venteliste, også en vædder kan være booket op.

En kunstner – Dan Hansen, som har haft sine børn i børnehaven - har gennem årene brugt en masse timer i huset. En mellemgang er blevet forvandlet til et eventyrrum, hvor ca. 22 eventyr er illustreret på væggene. Det er der kommet et meget inspirerende rum ud af. En anden af husets store vægge er blevet til en trylleskov, hvor bækken risler, feer flyver rundt og dyr og trolde kommer ud af træerne, ja det skal ses. På gavlen af staldbygningen er der leget med fantasifigurer, der vandrer rundt i et billede, der faktisk er en tro kopi af Kaptajngårdens udeareal.

Alle disse herligheder har givet såvel kunstner som børnehave en mængde presseomtale. Ofte har man kunnet slå op i avisen og se Kaptajngårdsbørn afbilledet foran disse flotte "skilderier". Mange fra nær og fjern uden tilknytning til børnehaven har lagt søndagsturen forbi gården for at se denne anderledes børnehave med føromtalte flotte vægmalerier. Vi føler os meget privilegerede ved at have en så dygtig kunstner i "vores flok".