Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner indeholder 6 temaer, som tilsammen skal sikre en høj kvalitet i alle dagtilbud. Her kan du læse mere om hvordan vi på Kaptajngården arbejder med de 6 læreplanstemaer.

Forskellige læringsprocesser udvikler børn, så de tilegner sig viden og kompetencer. Dette øger deres evne til at tro på sig selv, agere som et selvstændigt individ og derved turde træffe egne beslutninger.

Læring er en proces, hvor barnet gennem mangeartede, spændende og sanselige aktiviteter opnår viden om sig selv og den verden, der omgiver det.

Læring sker såvel gennem leg som andre pædagogisk tilrettelagt aktiviteter og situationer.

Læring er en kombination af erfaring, leg og "undervisning". Læring foregår på alle tidspunkter i barnets hverdag.

Leg er en forudsætning for læring. Legen skal derfor prioriteres i børnehaven som det vigtigste i barnets hverdag. Legen har stor betydning for barnets udvikling, såvel de følelsesmæssige, sociale og kreative kompetencer.

Barnet skal have mulighed for at danne sine erfaringer i den verden der omgiver barnet. Barnet skal føle sig værdsat (ikke værdisat) og respekteret.

 

I 2018 vedtog Folketinget "Den styrkede pædagogiske læreplan". Alle pædagoger i Faaborg-Midtfyn Kommune har i forbindelse med de styrkede læreplan været på uddannelse i reformen. I 2019 bruger vi tid på implementering af reformen med alle dens justeringer.