Madlavning, dyr og pædagogik

Aktiviteter som madlavning og pasning af dyrene er en daglig, tilbagevendende “begivenhed”, der bliver brugt meget tid på. Dagen igennem er der fuld gang i køkkenet med diverse kulinariske aktiviteter.

Til læserens orientering skal det her indskydes, at det eksempelvis sagtens kan tage tre timer at putte farsen til medisterpølsen i de dertil hørende tarme!!!

I disse aktiviteter udfører børn og voksne et arbejde, som indeholder utrolig mange og forskellige læringsprocesser, og hvor resultatet er forståeligt og brugbart. 

Matematik i køkkenet

Det er vores erfaring, at læreplanens 6 temaer tilgodeses i eksempelvis køkkenet: Hvor mange meter medisterpølser har vi lavet, hent tre liter mælk, find den største grydeske. Matematik er påbegyndt og begreberne bliver dannet. Desuden er natur, sprog, samarbejde, kultur og personlighedsdannelse også rundet. Ved at deltage i disse arbejds- og læringsprocesser får børnene på en naturlig måde megen viden, succes og færdigheder.

Aktiv deltagelse

Når vi har valgt at arbejde ud fra en struktur, hvor børnene ikke er gruppeopdelt, men selv kan vælge til og fra på aktiviteterne, er det nødvendigt at personalet som en selvfølge er opmærksomme på, hvilke børn der deltager i hvad, hvornår, og hvordan. Hvis der er børn, der kun sjældent melder sig til en aktivitet, er det personalets opgave at finde ud af, hvorfor barnet ikke er med og derefter sammen med kollegerne drøfte hvilken handleplan der evt. skal iværksættes. 

Ind imellem er der børn, der skal have et lille “skub” og hjælp for at komme videre. Det er vores ansvar at “se børnene” og give støtte og opmuntring til at bryde eventuelle grænser. 

Funktionsrum

Vi mener, at børn kun kan lære sig færdigheder, hvis tingene er tilrettelagt, så de selv kan gå i gang. Derfor er funktionsrummene opbygget, så børnene selv kan gå i gang med forskellige aktiviteter uden først at skulle hente en voksen. Der bliver tegnet og malet, klippet, klistret og meget mere - tilbud børnene dagligt kan benytte sig af. Børnenes kreative evner får lov at blomstre uden brug af voksenskabte skabeloner og anvisninger.

Børnenes valg af beskæftigelse/aktiviteter sender gode signaler om, hvor interesserne ligger, og hvad der rører sig i barnet her og nu. 

Dyrepasser i weekenden

I weekenden og på helligdage er det forældre og børn, der passer gårdens dyr. Vi udarbejder en vagtplan for et halvt år ad gangen. Forældrene sørger selv for at bytte vagt, hvis de er forhindrede.

Forældrenes hjælp med pasning af dyrene er ikke blot en praktisk foranstaltning, men også vigtig i vores bestræbelse for at inddrage forældrene i den hverdag deres børn lever i. Vi har endnu ikke oplevet at denne ordning har voldt problemer.

Børn og voksnes arbejde i mark, stald og have anser vi som meget værdifuldt, da disse arbejdsfunktioner er let tilgængelige for børnene og er dagligt tilbagevendende.

Børnene er i deres hverdag tæt på liv, død og forplantning samtidig med, at de udvikler en kompetence til at være med i de mange forskelligartede opgaver, der naturligt er på en gård.