Forældresamarbejde

Det er et "must", at forældrene opfatter personalegruppen som loyale mennesker, de trygt kan henvende sig til.

Det er vigtigt, at forældrene føler sig "hjemme" på gården og har lyst og giver sig tid til at drikke en kop kaffe eller te for derved selv at få indblik i deres børns verden.

Ved vores "morgenbord" snakkes og diskuteres der livligt forældrene imellem, stemningen stiger, legeaftaler bliver lavet, alt imens mange kander kaffe bliver drukket. Verdenssituationen, børnehavens mål, midler og metoder samt andet drøftes.

På Kaptajngården er forældre velkomne til at spise med ved morgenbordet eller blot nyde en kop kaffe og forældre er altid velkomne til at deltage i hverdagen - vi vil så gerne vise hvad vi laver.

 

Forældresamtale

På Kaptajngården afholder vi Trivsels- og udviklingsmøder to gange årligt (en hvert halvår), hvor vi drøfter det enkelte barns ressourcer, interesserer, relationer, udvikling og udfordringer.

Vi inviterer altid til møder med forældrene hvis der opstår behov. Vores princip er at løse eventuelle problemer her og nu, hvilket betyder, at vi som personale er til rådighed og gerne afser tid, hvis forældrene eller vi har et eller andet, vi finder nødvendigt at drøfte.

Der afholdes mindst 1 forældremøde om året, hvor forskellige aktuelle pædagogiske temaer samt overordnede mål drøftes. Ligeledes evalueres lærerplanerne også på disse møder.

 

Samarbejdet med personalet

Det er vores erfaring, at vejen til et godt forældresamarbejde er afhængig af et godt personalesamarbejde.
Personalets engagement, faglighed, inkluderende adfærd er de væsentligste nøgleord i opbygningen af et godt forældresamarbejde.

At arbejde tæt sammen med forældrene anser vi som en meget vigtig opgave; med et godt forældresamarbejde kan vi sammen udvikle Kaptajngården og løse de eventuelle problemer, der kan og vil opstå.

Forældregruppen på Kaptajngården udviser et stort engagement samt ansvar for børnehaven og børnehavens personale. Det er eksempelvis forældrenes fortjeneste, at børnehaven ofte kan holde lukket mellem jul og nytår, så personalet kan få afspadseret en stor del af de timer, de i løbet af året har samlet sammen, og som er meget svære at få afspadseret i hverdagen.