Den styrkede pædagogiske læreplan

Børn lærer, udvikles og dannes i alle aktiviteter de indgår i - hele dagen . Derfor skal vi som børnehave sikre de bedste rammer for børns udfoldelse, lyst og gå-på-mod til at tilegne sig ny viden. Derfor udarbejder og redigerer vi løbende vores pædagogiske læreplan, hvor vi beskriver, hvordan læring, udvikling og dannelse finder sted på Kaptajngården.

Forskellige læringsprocesser udvikler børn, så de tilegner sig viden og kompetencer. Dette øger deres evne til at tro på sig selv, agere som et selvstændigt individ og derved turde træffe egne beslutninger.

Læring er en proces, hvor barnet gennem mangeartede, spændende og sanselige aktiviteter opnår viden om sig selv og den verden, der omgiver det.

Læring sker såvel gennem leg som andre pædagogisk tilrettelagt aktiviteter og situationer.

Læring er en kombination af erfaring, leg og "undervisning". Læring foregår på alle tidspunkter i barnets hverdag.

Leg er en forudsætning for læring. Legen skal derfor prioriteres i børnehaven som det vigtigste i barnets hverdag. Legen har stor betydning for barnets udvikling, såvel de følelsesmæssige, sociale og kreative kompetencer.

Barnet skal have mulighed for at danne sine erfaringer i den verden der omgiver barnet. Barnet skal føle sig værdsat (ikke værdisat) og respekteret.

 

I 2018 vedtog Folketinget "Den styrkede pædagogiske læreplan". Alle pædagoger i Faaborg-Midtfyn Kommune har i forbindelse med de styrkede læreplan været på uddannelse i reformen. I 2019 bruger vi tid på implementering af reformen med alle dens justeringer.

Kaptajngårdens læreplan

Her kan I læse Kaptajngårdens pædagogiske læreplan (red. september 2020)

Læreplanen opdateres løbende med miniprojekter og praksisfortællinger fra vores hverdag.

 

Læs mere om baggrunden for den styrkede pædagogiske læreplan og arbejdet med den i Faaborg-Midtfyn Kommune.