Pædagogik

Vi arbejder med børnenes selvværd og ansvarlighed samt udvikler de kompetencer, der er nødvendige, for at kunne handle og orientere sig selvstændigt.