Overgange

Børn og forældre skal opleve gode og trygge overgange fra såvel dagpleje eller vuggestue til børnehave og videre fra børnehave til forårs-SFO og skole.

Barnet i centrum

Overgangene mellem institutioner er meget vigtige i et lille barns liv. 

Derfor arbejder vi - ligesom kommunens øvrige institutioner - efter materialet "Barnet i centrum" som følger barnet, fra det starter i institution, til det går i skole. 

Vi bruger materialet i forbindelse med de samtaler, vi holder med forældrene. Vi holder obligatoriske samtaler 3-5 måneder efter opstart og igen i efteråret, inden barnet skal i forårs-SFO. 

Hvis der er behov for det, holder vi også en samtale, inden barnet starter og  eventuelt også i løbet af børnehavetiden.

Læs mere om "Barnet i centrum"

Fra dagpleje til børnehave

På Kaptajngården nyder vi at få besøg af byens kommende børnehavebørn fra enten dagpleje eller vuggestue.

Dagplejerne kommer på besøg med deres børn hver onsdag eller efter aftale. Samarbejdet betyder, at kommende børnehavebørn lærer Kaptajngården at kende, således at det ikke er nyt og fremmed, når de engang skal starte i børnehaven. Det er bestemt dagplejernes fortjeneste, at meget få børn er utrygge og kede af at starte i børnehaven.

Kaptajngårdens personale får også en enestående mulighed for at se børnene i deres kommende ramme, men sammen med de voksne, børnene kender i forvejen. Det giver barnet en tryghed inden overgangen fra dagpleje til skole og sikrer, at barnet ikke ser Kaptajngården, som et "nyt" sted, når det starter.

2 gange om året inviterer alle institutioner til "åben låge-dag" for alle de lokale dagplejere og private passere. En dejlig formiddag, hvor rigtig mange kommende børn slår vejen forbi Kaptajngården. Dagen byder på fælles dyrefodring, leg inde og ude og et lækkert "ta' selv-bord" af frugt, grønt, brød og kød.

Fra børnehave til forårs-sfo

De kommende skolebørn besøger skolen ca. 4 gange i løbet af de sidste måneder i børnehaven. Her besøger vi 0. klasse og SFO'en, og vi møder de børn, som bliver de kommende klassekammerater.

Det er nogle hyggelige besøg, hvor der bliver sunget, lavet opgaver, leget og spist madpakker. Fagpersonalet får ligeledes mulighed for at tale med hinanden.

I hverdagen bliver gruppen af kommende skolebørn udfordret på koncentrations- og samarbejdssiden, men også på de personlige og sociale kompetencer. Alt sammen med henblik på at ruste dem så godt som muligt til det kommende skoleliv.

Eksempler på hvad børnene ”udsættes” for:

  • Via familiebilleder skal børnene fortælle de øvrige børn om deres familierelationer - personlige forhold.
  • At tegne og male ud fra et fastlagt tema - skal-opgave.
  • Orienteringsløb i hold - ssamarbejdsopgave.
  • Sange og sanglege - styrke det musiske.
  • Fortællerunde, hvor børnene fortæller om stort og småt - turde turde og lytte
  • Gåture rundt og opleve lokalsamfundet - viden om.
  • Opgaver og lege, som kræver, at man samarbejder med en eller flere af sine kammerater - sociale kompetencer.

Aktiviteterne bliver naturligvis tilpasset børnegruppen og er således ikke de samme hvert år – for at behandle alle børn ens, skal de behandles forskelligt. Vi tager udgangspunkt i børnenes behov og interesser og arbejder i nuet, således sikrer vi god indlæring.

Som udgangspunkt skal barnet starte i skole det år barnet fylder 6 år. Er der tvivl om barnets skoleparathed, bliver der iværksat en ”undersøgelse” af barnet. Dette sker i samarbejde med forældre, konsulent og skoleleder.

Fagpersonalet på Brobyskolerne, SFO'en og børnehavens fagpersonale, afholder samarbejdsmøder ca. 2. gange om året. På disse møder aftales fællesaktiviteter, besøg hos hinanden, overleveringsmøde, fælles forældremøde og andet. 

Samarbejde med skolerne

Børnehave- og skolekultur er to forskellige kulturer. Kulturer, der konstant skal være i udvikling med henblik på et øget samarbejde. Det er derfor vigtigt, at såvel skole som børnehave kender hinandens kulturer, herunder forventninger, børnesyn, arbejdsmetoder, målsætninger, visioner samt lære- og årsplaner. Kendskab til og forståelse for institutionernes forskelligartede kulturer vil have den virkning, at overgangen fra børnehave til skole blive mere harmonisk for børnene, hvilket er af stor betydning for børnenes trivsel og indlæring. 

I området ligger følgende folke- og friskoler, som vi på Kaptajngården samarbejder med:

Brobyskolerne - afdeling Pontoppidan

Jordløse Friskole

Broby Friskole

Hjemly Friskole

Håstrup Friskole