Hvad kendetegner os?

Kaptajngården er en institution, hvor vi vender pædagogik og kultur lidt på hovedet i forhold til kendt dansk børnekultur. Børn og voksne passer gårdens dyr, have og mark og laver alle dagens måltider sammen.

Det er de voksnes engagement i de mange gøremål i stald, hus og have, der inspirerer børnene i deres aktiviteter, både når de deltager direkte i arbejdet, og når de alene eller sammen med flere udfolder sig i leg eller beskæftigelse.

Hver dag er der ting, der skal gøres, eksempelvis tilberedning af frokost og fodring af dyr. Det er nødvendige gøremål, som børnene er med til. Disse dagligt tilbagevendende pligter giver børnene nogle rutiner, så de har let ved at udføre opgaverne. Ligeledes kan vi også se, at det i høj grad appellerer til deres ansvarsfølelse. Børnene føler sig som en ansvarlig del af, at tingene bliver gjort i den udstrækning, et barn i alderen 3-6 år kan føle ansvar for en given ting.

En del af vores formål er at skabe et godt, trygt og lærerigt værested. At skabe en helhed, der kan give børn, forældre og medarbejdere en fælles oplevelse af sammenhæng mellem børnehave og hjem. 

Anerkendende og inkluderende tankegang

På Kaptajngården arbejder vi ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang.

Derfor skal:

  • Kaptajngården være et sted, hvor alle har, gode, sjove, trygge og oplevelsesmættede dage.

  • Kaptajngården summe af liv og glæde, forudsigelighed og spontanitet. Der skal være plads til individet og forskellighed.

  • Kaptajngårdens børn udfordres, ses og mødes præcis der, hvor de er på deres udviklingstrin.

  • Kaptajngårdens børn mødes med respekt og omsorg. Børnene skal værdsættes og ikke værdisættes, der skal udvises respekt for ”barndomslandet” og de aftaler og regler, der i samarbejdet mellem børn–voksne og børn-børn, er bygget op.

  • Kaptajngårdens børn gives mulighed for at reflektere, træffe beslutninger og handle – svarende til det udviklingstrin barnet befinder sig på.

  • Kaptajngårdens børn møde voksne, der kan strukturere sig selv i det pædagogiske arbejde med børnene, og som er tydelige og engagerede.

  • Kaptajngårdens børn have gode muligheder for at lege. Gennem legen tilegner børnene sig det meste af deres viden, udvikling og erfaring.

  • Kaptajngårdens børn være medansvarlige i de daglige gøremål i den udstrækning der passer til deres alderstrin.

  • Kaptajngårdens børn have mulighed for at tilegne sig stærke sociale kompetencer, skabe tætte og varme relationer til andre børn og voksne.

  • Kaptajngårdens børn gives kompetencer, så de tør ”møde livet”, handle og orientere sig selvstændigt.