Forebyggende indsatser

Vi prioriterer forebyggelse højt. Derfor har vi oprustet på samtaler mellem hjem og børnehave. Forældre tilbydes et trivsels- og udviklingsmøde om deres barn 3-4 gange årligt.

Den røde tråd for barnets trivsel

Trivsels- og udvikingsmøderne er med til at sikre, at vi i personalegruppen får øje på, hvor det enkelte barn er i sin udvikling og derved kan understøtte behov ved barnet og familien hurtigst og bedst muligt. Når vi ikke har stueopdelt vores børnehave, er det fordi, vi tror på, at flere forskellige øjne på børnene giver det bedste billede af barnets trivsel og udvikling. Derfor er alt personalet på Kaptajngården med i beskrivelsen af hvert enkelt barn.

Forældre er udover trivsels- og udviklingsmøderne til alle tider velkomne til at bede om et møde til at drøfte barnets - og familiens - trivsel og udvikling.

Læs mere om vores trivsels og udviklingsmøder

Forebyggende team

Kaptajngården får ca. 1 gang om måneden besøg af et forebyggende team, som består af en pædagogisk-psykologisk konsulent, en socialrådgiver og en sundhedsplejerske. Teamet giver sparring til personalet, men er også et tilbud til alle forældre, der kan komme og drøfte stort og småt med de øvrige faggrupper.

Øvrige forebyggende indsatser

Læs mere om kommunens forebyggende indsatser for:

Inklusion

Sprogvurdering

Pædagogiske læreplaner