Børn med særlige behov

Vi arbejder målrettet med at sikre barnets trivsel og udvikling og iværksætter særlige indsatser for at sikre, at alle børn tilbydes et godt og trygt børneliv.

Barnet skal med dets ressourcer, kompetencer og eventuelle handicaps og vanskeligheder under et, trives, udvikles og lære i det fællesskab, det er en del af på Kaptajngården.

Det kræver følgende af os som personale:

  • Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer og kompetencer.
  • Vi ser på samspillet med de øvrige børn.
  • Vi ser på mulighederne i det miljø, børnene færdes i - hjemme og på Kaptajngården.
  • Vi laver handleplan for dermed at følge barnets udvikling meget tæt.
  • Vi samarbejder med konsulenter, støttepædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og tale-høre-konsulenter.
  • Vi skal kunne vurdere, hvis barnets udviklingsmuligheder på Kaptajngården viser sig ikke at være tilstrækkelige, men at behovet for en specialinstitution viser sig at være påkrævet.

I den inkluderende tankegang skal vi konstant være i refleksion over, hvordan vi kan videreudvikle og styrke det inkluderende miljø. Vi skal således tænke "omgivelser og inklusion",  og ikke kun tænke "integration af individet".

Læs mere om støtte og specialpædagogiske tilbud