Dagligdagen

Det er de voksnes engagement i de mange gøremål i stald, hus og have, der inspirerer børnene i deres aktiviteter, både når de direkte deltager i arbejdet, og når de alene eller sammen med flere udfolder sig i leg eller beskæftigelse.

Dagens rytme

Selvom vi ikke har en fast planlagt dag, har vi alligevel nogle faste holdepunkter, der skaber struktur i løbet af dagen.

En dag på Kaptajngården kan se således ud:

  • Morgenmaden tilberedes. Forældre er velkomne til at drikke kaffe og te og eventuelt få et stykke brød. Der står brød, ost og gryn på bordet det meste af formiddagen - altså “tag selv-bord”, så børnene kan spise, når de er sultne og efterhånden, som de ankommer.
  • Dyrene fodres, passes og plejes. Der bliver måske strøet nyt halm i husene.
  • Vi indsamler æg, ikke kun om morgenen, men i takt med at hønsene finder det passende at lægge æggene.
  • Frokosten tilberedes – personalet er ansvarlig for dagens menu samt dennes tilblivelse og har i samarbejde med børnene planlagt, hvad der skal ”puttes i hovedet”.
  • Vi holder fællessamling før frokosten. Her bliver der spillet teater, givet beskeder, fortalt og berettet, sunget og meget mere. Kun fantasien sætter grænser.
  • Frokost bliver spist i samlet trop.
  • Oprydning, opvask, sovetid for børn der skal have en middagssøvn.
  • Eftermiddagsmaden tilberedes - fra klokken ca. 14.00 er der “tag selv-bord”.
  • Eventuel eftermiddagsfodring af dyr - oprydning ude og inde. Vi forbereder dej til morgendagens boller.

Beskrivelse af hverdagen

Vi har, som tidligere nævnt, valgt at børnehaven ikke skal have en alt for fast, tidsstyret og ufravigelig struktur. Vi planlægger ikke langt ud i fremtiden, men vægter i stedet spontaniteten højt.

Det betyder, at vi som personale giver hinanden mulighed for at udvikle og afprøve forskellige pædagogiske tiltag, har respekt for hinandens forskelligheder samtidig med, at vi udnytter de forcer, vi hver især har. Denne struktur betyder, at personalet skal være i stand til at tilrettelægge egne arbejdsopgaver samtidig med, at de er blandt børnene og sikrer, at de trives, udforsker og udvikler sig i eget tempo gennem deres leg og færden i børnehaven.

Det er vigtigt, at vi som voksne er nærværende og indfølende uanset, hvordan og hvornår vi er sammen med gårdens børn. Børnene har ret til selv at træffe nogle beslutninger. Det betyder blandt andet, at vi hverken ”lufter” børn eller dyr. Børnene kan være inde eller ude på alle tidspunkter altså - at gå ud og ind ad dørene, som de har lyst - de må selvfølgelig ikke gå ud på vejen. 

Legetøj

Legetøj må medbringes, hvis det må bruges af andre. Børnene må sidde, hvor de vil, når vi spiser. Vi har ingen faste pladser.. Dog spiser vi alle frokost - med kniv og gaffel - på samme tid ved et pænt og veldækket bord. Vi lægger stor vægt på, at frokosten bliver en hyggelig stund, hvor børnene også lærer noget om almindelig god bordskik og samværsformer. 

Leg

Børns legeland er et forunderligt univers. Det er derfor af stor betydning, at vi som ansatte respekterer dette og lader legen leve uden alt for mange afbrydelser.

Det er en pædagogisk opgave at observere børnenes lege for derved at danne sig et billede af, hvor det enkelte barn er i sin udvikling, og hvor der eventuelt skal støttes og hjælpes.

Som ansat er det ligeledes vigtigt at kunne træde i karakter og sætte de grænser, der ind i mellem skal sættes og være i stand til at vurdere, hvornår børnene ikke selv kan løse et problem, men dog hele tiden have for øje, at give børnene mulighed for selv at være problemløsere.

Mange af aktiviteterne udspringer af børnenes behov og interesser her og nu. For at opdrage børn ens, skal man behandle dem forskelligt.

Vi skal som pædagoger samarbejde med børnene og finde ind til det enkelte barn for med den viden at være sammen og give tryghed, nærvær og støtte. Hver dag er der ting, der skal gøres, for eksempel spise frokost og fodre dyr. Disse dagligt tilbagevendende gøremål giver børnene nogle rutiner, så de har let ved at udføre opgaverne. Ligeledes kan vi også se, at det i høj grad appellerer til deres ansvarsfølelse. Børnene føler sig som en ansvarlig part over for, at tingene bliver gjort, i den udstrækning et barn i alderen 3-6 år kan føle ansvar overfor en given ting.

Børns leg er vigtig. Derfor tager vi legen alvorligt og undgår så vidt muligt at blande os og afbryde legen. Børn skal vises tillid, derfor tager vi afstand fra konstant kontrol og overvågning af børnene. Børnene får derved mulighed for selv at gøre sig deres erfaringer og afprøve egne grænser, udforske på egen hånd, øvelse i selv at løse små konflikter samt mange succeser og a-ha-oplevelser.